O Firmie

Kilka słów od Prezesa

31/08/2012
W tym roku obchodzimy 26 rocznicę powstania firmy GIGABYTE. Po upływie ćwierćwiecza mała firma z kapitałem 700,000 NTD, poprzez stopniowy rozwój i gotowość do innowacji, stała się ogromnym przedsiębiorstwem z rocznym przychodem przekraczającym 40 bilionów NTD. W 2012 roku firma GIGABYTE została umieszczona na liście "Asia's Top 100 Tech Companies", "Taiwan's Top 100 Tech Companies"
oraz "Taiwan's Top 100 Brands". Z marką wycenianą na 106 milionów NTD, GIGABYTE wypracował sobie renomę jako producent sprzętu wysokiej jakości ?Made in Taiwan" i stał się światowym innowatorem w zakresie płyt głównych i kart graficznych.  
Mimo dużego sukcesu nie zaniedbaliśmy jednak swoich obowiązków społecznych. W duchu wsparcia dla społeczności, poświęciliśmy się udziałowi w życiu społecznym i humanitarnej trosce.W 2012 roku Fundacja Edukacji GIGABYTE została uhonorowana nagrodą "Ministry of Education 2011 Social Education and Charity". W przyszłości będziemy kontynuować promowanie edukacji, projektowania przemysłowego, sztuki i kultury, dobrobytu społecznego oraz aktywności wspólnoty.


W zeszłym roku GIGABYTE rozpoczął akcję "Zielony Plan Działania", polegającą na organizowaniu działań, które skupiają się na znaczeniu ochrony środowiska oraz redukcji emisji dwutlenku węgla. Poprzez te działania, świadomość ekologiczna, wiedza, podejście i umiejętności pracowników mogą być ulepszane i wpisane w życie codzienne w domu i pracy. Zielony Plan Działania reprezentuje nową, zieloną kulturę GIGABYTE, promuje koncepcję ekologicznego projektowania, tworzy nową wartość produktu i wspiera ekologiczny rozwój firmy. Nasze poświęcenie ochronie środowiska ma swoje korzenie w przekonaniu, że każdy ma obowiązek przyjąć właściwą postawę od samego początku. Wsparcie polityki zrównoważonego rozwoju powinno płynąć prosto z serca i być zmienione w czyny.

Rok 2011 był dla nas wielkim wyzwaniem z powodu dużej niestabilności ekonomicznej wywołanej europejskich zadłużeniem i kryzysem a także ekstremalnych zjawisk pogodowych wywołanych globalnym ociepleniem. Musimy teraz nie tylko dokładnie śledzić zmiany w międzynarodowych trendach, ale także wziąć pod uwagę wywołane klimatem zagrożenia dla globalnego łańcucha dostaw. GIGABYTE wierzy, że 
zrównoważony rozwój będzie najważniejszą kwestią w tym stuleciu. Dlatego właśnie pracujemy nad tym, aby wprowadzić tą filozofię w naszą strategię biznesową. Poprzez informacje zawarte w tym raporcie deklarujemy się wspierać tą ideę.