O Firmie

Corporate Social Responsibility

03/09/2012

Firma GIGABYTE od zawsze przykładała wysoką wagę do relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem. Już na etapie budowania strategii uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Ma głębokie uznanie dla symbiotycznego związku między biznesem i społeczeństwem. Stara się być odpowiedzialna nie tylko wobec swoich akcjonariuszy lecz także klientów, pracowników, dostawców, inwestorów oraz całego społeczeństwa. GIGABYTE wybiera różne metody komunikacji z poszczególnymi podmiotami, by zapewnić jak najlepszy stopień zrozumienia pomiędzy stronami. Dodatkowo, GIGABYTE prowadzi analizy i udostępnia ich wyniki swoim akcjonariuszom oraz wszystkim zainteresowanym, chcącym mieć rozeznanie w kluczowych aspektach działalności firmy. Informacje te są wykorzystywane jako odniesienie podczas zebrań spółki oraz do podejmowania decyzji w celu budowania porozumienia interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Akcjonariusze Rola i odpowiedzialność GIGABYTE Metody komunikacji
Rząd • przestrzeganie prawa
• płacenie podatków
• konsultacje prawne podczas procesów legislacyjnych
• Informacja
• Uczestnictwo w odpowiednich stowarzyszeniach biznesowych
• Udział w konferencjach oraz debatach publicznych
• Zapewnienie wsparcia w ramach współpracy
Klienci • Dostarczanie produktów i usłu najwyższej jakości
• Poprawa satysfakcji klientów
• współpraca z klientami w celu ustalenia wspólnych celów
• Przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta
• Prowadzenie spotkań oraz konferencji informacyjnych
• współpraca z klientami w celu poprawy jakości usług oraz produktów
Pracownicy • Dbałość o przyjazne środowisko pracy
• atracyjny system wynagrodzeń
• Wspieranie rozwoju kariery pracowników, organizowanie szkoleń
• Poszanowanie praw każdego człowieka
• Komunikacja wewnętrzna poprzez pocztę e-mail
• Tablica ogłoszeń
• Przeprowadzanie okresowych badań zdrowotnych
• Prowadzenie szkoleń wewnętrznych
Inwestorzy • Dostarczanie rzetelnej informacji o kondycji przedsiębiorstwa
• Zapewnienie oczekiwanego zwrotu z inwestycji
• Przeprowadzanie okresowych zgromadzeń wszystkich akcjonariuszy
• Publikacja raportu rocznego
• Organizowanie zebrań zgodnie z potrzebami
Dostawcy • Oferowanie cen za produkty dostosowanych do jakości
• Pomoc w rozumieniu metod CSR
• Zapewnienie niezbędnego wsparcia dla implementacji zasad CSR
• Elektroniczna platforma komunikacji
• Organizowanie zebrań dostawców
• Prowadzenie konsultacji dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu
Społeczeństwo • zapobieganie wypadkom w pracy, zapewnienie bezpieczeństwa otoczeniu korporacyjnemu
• zapewnienie zatrudnienia
• Respetkowanie lokalnych zwyczajów i kultury
• Udział w akcjach charytatywnych
• zapewnienie platformy komunikacji
• Sprawdzanie wskaźników produkcji zanieczyszczeń
• Zdefiniowanie planu w razie zagrożeń ekologicznych
• Założenie fundacji pomagającej w organizacji eventów dla społeczeństwa
Organizacje Non-Profit • Współpraca z organizacjami non-profit
• Udział w akcjach charytatywnych oraz wydarzeniach pro-społecznych
• Założenie Fundacji Edukacyjnej GIGABYTE
• Założenie platformy komunikacyjnej
• Udział w akcjach oraz udzielanie się na powiązanych forach internetowych
• Wsparcie organizacji non-profit