O Firmie

Zrównoważony rozwój a efekt cieplarniany

03/09/2012

GIGABYTE jest świadomy stopniowej degradacji środowiska kuli ziemskiej oraz idących z tym zmian w klimacie.
Jako obywatel globu, GIGABYTE wprowadził systemy czystej produkcji, zasady oszczędności energii, poprawił procesy produkcji zwiększając jej efektywność a zmniejszając szkodliwy wpływ na środowisko.
Mamy również wdrożony system ISO14064 dotyczący emisji gazów cieplarnianych. Corocznie publikowane są również raporty dotyczące działalności firmy: zeznania finansowe oraz raport o emisji gazów.
W tym samym czasie, w dalszym ciągu dążymy do zmniejszenia emisji gazów by pomóc zwolnić tempo globalnego ocieplenia i wykazać się odpowiedzialnością względem społeczeństwa a także dawać przykład innym przedsiębiorstwom produkcyjnym.


Redukcja gazów cieplarnianych
GIGABYTE strives to develop low-carbon technology and has set carbon reduction targets. In Taiwan, 2007 has been set as the baseline year with a target of a 20% reduction in emissions from internal activities by 2015. In China, the baseline year is 2009 and the target is a 15% reduction in emissions from internal activities by 2015. For the Group as a whole we aim to reduce carbon emissions from internal activities by 20% compared to 2009 by 2020.

W odpowiedzi na zmieniający się klimat
GIGABYTE przyznaje, że globalne ocieplenie stanowi poważne zagrożenie dla naszej planety i jest przekonany, że zrównoważony rozwój powinien stanowić integralną część naszej działalności. Dlatego też GIGABYTE zobowiązuje się do ochrony środowiska poprzez środki takie jak optymalizacja wykorzystania energii i zasobów, rozwój produktów ekologicznych i promowanie „zielonego” sposobu konsumpcji. Aby stale zwiększać efektywność energetyczną, GIGABYTE przeprowadził kontrolę emisji gazów cieplarnianych w organizacji i ograniczył emisję dwutlenku węgla przypadającą na produkt od 2010 roku. GIGABYTE w dalszym ciągu podejmuje kroki w celu oszczędzania energii podczas procesu produkcji oraz w życiu codziennym, by w sposób zrównoważony istnieć jako element życia codziennego. W celu ochrony środowiska GIGABYTE podejmuje następujące działania:

Edukacja z zakresu ochrony środowiska

GIGABYTE zapewnia nowym pracownikom 1-2 godziny szkolenia w zakresie ochrony środowiska. Program jest odpowiednio dostosowany do typu ich pracy oraz stopnia odpowiedzialności w firmie.Oszczędzanie energii oraz wody
Znaki „Proszę wyłączyć światło” są umieszczone obok włączników światła aby przypomnieć pracownikom o konieczności ich wyłączenia, gdy ostatnia osoba opuszcza pomieszczenie. Plakaty widoczne na drzwiach toalet, objaśniające zasadność oszczędzania wody i energii mogą zwiększyć świadomość pracowników w tym zakresie.


Wdrożenie programu 5S
Strategia 5S opiera się na 5 podstawowych zasadach: sortowanie(SEIRI), systematyka (SEITON), sprzątanie (SEISO), standaryzacja (SEIKETSU) oraz samodyscyplina (SHITSUKE). Audyt następuje raz w miesiącu, a strategia kary jest wprowadzona po to, aby podkreślić wagę ochrony środowiska poprzez stosowanie metody 5S.

Segregacja odpadów
Każdy pracownik ma obowiązek segregować swoje śmieci, nie zatrudnia się w tym celu ekipy sprzątającej. Strategia ta pozwala pracownikom rozważyć potencjalny problem utylizacji odpadów i natychmiast podjąć działania zmierzające do zmniejszenia ilości śmieci przy zakupie towaru.

Schody zamiast windy
Zachęcamy naszych pracowników aby zamiast wind korzystali ze schodów - znaki umieszczone przy dźwigach informują, że dzięki temu żyje się dłużej!

Parking rowerowy
GIGABYTE posiada znacznych rozmiarów parking dla rowerów, gdzie pracownicy mogą bezpiecznie pozostawić swoje pojazdy.

Dzień bez mięsa
Aby zredukować emisję gazów cieplarnianych powstałych przy obróbce mięsa, GIGABYTE zachęca pracowników do dwóch wegetariańskich dni w tygodniu. W tych dniach w firmowym barze oferowane są głównie dania wegetariańskie. Dodatkowo, udostępniamy pracownikom możliwość długoterminowych zamówień dań jarskich i wegetariańskich szanując ich wybór żywieniowy.

Video-konferencje

W celu zmniejszenia zużycia energii spowodowanej przejazdami, szkolenia oraz spotkania edukacyjne prowadzone są za pomocą telekonferencji, podczas której pracownicy mogą się komunikować się z osobami, pracującymi w innych oddziałach.Sztućce wielorazowego użytku
W kawiarniach i barach na terenie zakładu nie stosuje się jednorazowych sztućców ani zastawy, by ograniczyć ilość odpoadów.

Zachęcanie pracowników do spędzania czasu na świeżym powietrzu

W celu wzmocnienia ciała, umysłu i ducha, dla wszystkich pracowników a także rozwijania wizerunku firmy, GIGABYTE zachęca pracowników do udziału w aktywnościach takich jak jogging, wędrówki, wspinaczka górska, bieganie i pływanie aby jeszcze dosadniej okazać swoje wsparcie dla ochrony środowiska.Green Sustainability Development Committee
GIGABYTE set up the "WEEE/RoHS Committee" in 2005 in response to the EU WEEE and RoHS environmental directives. The Committee was responsible for formulating measures in response to regulations, the promotion of environmental issues in the plants and training. In 2009, the Committee was renamed the "GIGABYTE Green Sustainability Development Committee" to expand the promotion of green issues. Sustainable development was confirmed as a future management goal in order to make a contribution to environmental, social and economic sustainability. Monthly inter-business unit and inter-plant meetings are held to promote green sustainability development initiatives within GIGABYTE. The following short-, medium- and long-term targets have now been set:
• Short-term:Implement environmental safety and commitments, guarantee that products satisfy customer and environmental requirements, and educate all employees on customer's requirements for the product environmental management system.
• Medium-term:Establish an organizational greenhouse gas and carbon footprint performance indicator system to effectively reduce product carbon emissions and environmental impact on a continuous basis.
• Long-term:Promote Corporate Social Responsibility (CSR), create customer value and environmentally friendly products, and fulfill CSR.

The Committee is currently chaired by the company CEO with the head of Quality Policy Management Division as the convener. The deputy conveners are the heads of each business group, R&D managers at GIGABYTE subsidiaries and the head of General Engineering. Apart from collecting and introducing customer requirements and international environment regulations into the R&D process, roles and tasks have also been assigned to materials purchasing, manufacture, shipping and after-sales service of green products. The division of labor facilitates the promotion of green sustainability activities and continuous improvements in order to achieve the targets set by the GIGABYTE Green Sustainability Development Committee.