O Firmie

Zielony Plan Działania

04/09/2012

W 2010 GIGABYTE wprowadził "Zielony plan działania", który obejmuje aktywności mające znaczenie dla ochrony środowiska w tym zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Poprzez działania proekologiczne GIGABYTE wpływa również na świadomość oraz poziom wiedzy swoich pracowników, którzy mogą zastosować ją w pracy oraz w życiu codziennym. Zielony Plan Działania reprezentuje nową kulturę GIGABYTE promującą ideę Eco-Design dla wszystkich pracowników, tworzy nową wartość produktów ekologicznych i wspiera poszukiwanie zrównoważonego rozwoju.

Zielony Plan Działania był bardzo owocny i przyniósł wiele korzyści w 2011 roku. Całkowita ilość emisji CO2 z działalności w ciągu roku, zmniejszyły się o 86.132 kilogramów. Przeprowadzono również 62 439 godzin szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej. W akcjach sprzątania plaż zebrano 322.5 kg odpadów, dając pracownikom możliwość osobistego uczestniczenia w działaniach proekologicznych a także do zbadania i opisania przyczyn zanieczyszczenia mórz. Czyste pobrzeże jest niezbędne do naturalnego rozwoju roślinności pasa przybrzeżnego i stworzeń morskich. Tylko wolne od zanieczyszczeń środowisko pozwala na korzystanie z bogatych zasobów morza Tajwanu.

W akcji sadzenia drzew posadzono łączni 614 sadzonek, które pochłoną w sumie ponad 6 ton emisji dwutlenku węgla rocznie. Zalesianie jest jednym z najbardziej skutecznych i tanich sposobów regulowania klimatu i ochrony gruntów a także przywracania równowagi biologicznej ekosystemu. 


Eventy
Spotkania ze specjalistami oraz znanymi osobiistościami
Spotkania ze specjalistami oraz celebrytami w ramach Zielonego Planu Działania skupiają się na 3 głównych tematach: - redukcji zużycia energii oraz emisjii dwutlenku węgla - ochronie środowiska - zrównowoważonym rozwoju Znani eksperci oraz nauczyciele akademiccy są zapraszani na konferecje, by dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na powyższe tematy z pracownikami GIGABYTE. Wcześniejsze spotkania traktowały o następujących tematach:
1. Kochaj ziemię, chroń środowisko
2. Wyzwania i możliwości w erze dwutlenku węgla
3. Strategie zarządzania zapewniające zrównoważony rozwój
4. Wyzwania Eko-przedsiębiorstwa
5. Zrób to sam - LOHAS
6. Wskaźniki dla życia bez zanieczyszczeń
Edukacja proekologiczna
Green Action Plan organized many seminars and activities so that employees' environmental awareness as well as the knowledge, attitudes and skills required for environmental protection can be enhanced and incorporated into their work and everyday life: Zielony plan działania zorganizowane liczne seminaria i działania tak, że środowisko pracowników świadomość, jak również wiedzy, postaw i umiejętności potrzebnych na ochronę środowiska może być wzmocniona i włączona do ich pracy i życiu codziennym:
1. Save Energy and Reduce Emissions with Tzu Chi's 5 Good Deeds a Day
2. Greening: From Seed to Pot Plant
3. Saving Electricity: Green Collar Learning AAA
4. Beach Clean-up: Wetlands of Formosa
5. Saving Energy and Reducing Carbon Emissions to Save the Planet
6. Global Warming and the Response to Global Warming
7. Cancer Prevention through Healthy Living, Global Warming Prevention through Environmental Protections
8. Creative Aesthetics vs. Practical Living
Outdoor Activities
The outdoor experiences of environmental activities can effectively enhance employees' support for environmental protection and can translate into skills that can be used for environmental protection. GIGABYTE has therefore organized the following activities to improve environmental awareness among employees.
1. Experience the Environmental Culture of Tzu Chi Recycling Depots
2. Cloud Sea, Indigo Dye and Glow Worms
3. Jingualiao River Conservation and Carbon-free Cycling
4. Earth Housing at Ergeshan
5. Low-Carbon LOHAS Culture Tour
6. Environmental Cultural Experience & Glow Worm Adventure
7. Century-Old Fishing Village and Sustainable Community
8. Low-Carbon Fish Conservation and Tea Exploration
Charity Activities
GIGABYTE knows that air and sea pollution are the most serious trans-border pollution issues in the world today. We support national and global environment days while also encouraging the industry and the general public to become more involved in environmental protection. Activities that GIGABYTE supported in 2011 included:
1. Taoyuan County Government's tree-planting event in the High Speed Rail district
2. 2011 Earth Day: A Billion Acts of Green
3. Taoyuan County Government's beach clean-up at Yong-an Fishing Harbor
4. Wazhiwei Beach Clean-up for World Maritime Day
5. September 17 Clean Up the World Day
6. "1 Tree per Person, Yes, I can do" tree-planting event
7. "Setting a Good Example to Protect the Planet" tree-planting Event
8. Linshanbi Wetlands Conservation
Green Ideas
Employees were invited to submit their green ideas in the three categories of "Energy Conservation", "Environment Protection" and "Green Product". Employees were then asked to vote on all proposals. Notebook computers were awarded to the top five proposals, and those that vote also received a gift as well for encouraging all employees to take an interest in green issues. The voting results can also be used by GIGABYTE as a reference for future environmental improvements and product designs. This not only increases employees' identification with green ideas initiatives but also encourages them to embrace environmentalism from the heart.